PER QUÈ?

Vivim en una societat en la qual tot va cada vegada més ràpid. Les tensions generades per l´estrès laboral fan que cada vegada hi hagi més persones amb dolor i malestar general. El dolor és una experiència única que cada persona percep d’una manera diferent. El dolor crònic és un dels problemes de salut més greus i en augment a que s’enfronta la població actual, perquè deteriora considerablement la qualitat de vida dels qui ho pateixen, produint irritabilitat, ansietat i fatiga.

Els tractaments de massatge tenen molt a dir en l´alleujament d´aquests processos de malestar. Les millores físiques i emocionals es fan evidents quan algú es sotmet de manera periòdica a sessions de massatge. La idea principal d´aquest projecte sorgeix de la intenció de fer arribar els beneficis del massatge al major nombre de persones possible.

Quan ens vam plantejar la possibilitat d´oferir un servei de massatge personalitzat a les empreses, poc a poc va anar guanyant pes la idea de fer tractaments on els sentits fossin els protagonistes. D´aquesta manera ens allunyem dels tractaments purament terapèutic-rehabilitadors que ja ofereixen altres empreses mèdiques. Poder oferir un servei on les sensacions tant visuals, com tàctils, auditives, olfactives i gustatives fossin agradables i evocadores.

A qui no li agradaria rebre un bon massatge
d´una manera més o menys periòdica?

Sense moure´s de l´empresa!