BENESTAR A LES EMPRESES

Des del primer moment el repte ha estat aconseguir un producte atractiu, assequible i econòmic que aportés el màxim de benefici a l´empresa i a les persones que en ella hi treballen.

Les empreses dediquen departaments sencers a tenir cura de la imatge, els equips informàtics o el maquinari però, i a les persones? Si les persones no estan bé, l´empresa se´n ressentirà.

Afortunadament, els líders empresarials estan cada vegada més compromesos amb els programes de benestar laboral. Per fí s´ha pres consciència que la nostra salut té un impacte directe en la nostra forma de treballar. I que això també té una afectació directe en la reducció de despeses en baixes laborals a les empreses.Procurar el màxim benestar a les persones i aconseguir una òptima productivitat
a les empreses.

Aquest és l´objectiu de Sentir-tB!